Skip to content Skip to footer

Малко информация за Kohinor

“Кохинор Инженеринг” ЕООД е търговско дружество създадено с цел проектиране, строителство, реализация и инвестиции на недвижими имоти. Компанията функционира под формата на инвеститор и строител или само като строител в зависимост от договореностите си по различните обекти. Дейността се осъществява от  2002 година, чрез собственика на дружеството. През годините е натрупан значителен професионален опит, инвестирани са, проектирани, построени и реализирани голям брой обекти. За този период до 2015 година, включително, са изградени над 20 броя жилищни сгради с обща разгъната застроена площ /РЗП/ близо 36 000 кв.м. Сградите имат близо 500 подобекта /апартаменти, магазини, ресторант, гаражи, офиси и др./. Фирмата се гордее със срочното и качествено изпълнение на своите обекти и обслужване на клиентите.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписан в Централния професионален регистър на строителя в България. Дейността си осъществява от собствения офис находящ се в центъра на гр.Варна на ул. Иван Драсов №8, офис 2. Фирмата притежава необходимите строителни активи и складова база. Дейността е обезпечена и с необходимия персонал по ръководство и изграждане на обектите. Периодично се провежда обучение на персонала и са сключени необходимите застраховки за отговорност на строителя. Дружеството носи пълна гаранция за изпълнението на своите обекти. Фирмата на базата срочното, качествено и ефективно строителство завоюва име и реализира присъствие на пазара. Основната цел в развитието на дружеството е отговорност към клиента и извършваната дейност. Всичките обекти които са построени от дружеството са продадени изцяло, а доволните клиенти са довели нови такива в полза на дружеството.

Основния регион, в който дружеството осъществява дейността си е гр. Варна, а строежите са в трета, четвърта и пета категория жилищни сгради. Обектите, които са изпълнени представляват жилищни и смесени сгради, находящи се в гр. Балчик, гр. Варна ул. Л-нт Минков №7, с. Болярци общ. Аврен,  ул. Роза №38, ул. Н.Бозвели №66-68, с. Здравец общ. Аврен, с.о.Ален мак №3-532, ул. Средна гора №8, к.к. Чайка, м-ст Траката, к.к.Св.Св.Константин и Елена, ул. Иван Драсов №8. Продадените от дружеството собствени самостоятелни обекти са над 300 броя, като близо една трета са на чужди граждани. Дружеството има завоювано име и развита мрежа за продажби на външния пазар.

В момента, края на 2015 г., дружеството строи жилищен комплекс с минерален басейн в к.к. Св.Св.Константин и Елена с РЗП 15 000 кв.м. и жилищна сграда в гр. Варна, ул. Ст. Стамболов №9 с РЗП 1400 кв.м. В проект са жилищна сграда в гр. Варна, ул. Роза №44 с РЗП 2000 кв.м. и жилищен комплекс в района на к.к. Албена на 20 км. от гр. Варна с РЗП 20 000 кв.м.

Философията и стратегията на развитие на фирмата е по-голяма близост до клиента и по-голяма гъвкавост за изискванията им. Това предизвиква и създаване на организация за близост до клиента още на етапа на проектиране на съответния строителен продукт. По този начин се постига и пълен контрол на качеството на продукта и възможност за по-голяма гъвкавост при ценообразуването. Гарантираното  качество, конкурентните цени, бързото изпълнение, използването на съвременни технологии и добрата връзка с клиентите са основните принципи на които се основава и развива дейността на дружеството при функционирането му на пазара.

Клиентите за нас

Искахме да си закупим ваканционно жилище, близо до морето. При закупуването на имота имаше много детайли с които не бяхме запознати, идвайки от Русия. Компанията ни оказа силно съдействие при документалното оформление и последващото обзавеждане. Благодарим.

Александар

Закупихме апартамент в сграда на Кохинор и сме изключително доволни. Благодарим за съдействието при теглене на кредит.

Димитър Русев

Наехме компанията за изграждане на нашата офис сграда и сме силно благодарни за оказаното съдействие! Изключителни професионалисти и експерти в областта.

Николай Георгиев

Дойдохме от Русия с идеята да си купим ваканционно жилище, но имахме силни затруднения при намирането на подходящо и последващото оформление на документите. От Кохинор бяха достатъчно любезни да ни съдействат при всяка една стъпка в процеса и ни предложиха изключителни цени за изключително качество!

Анна

Нашите партньори