Skip to content Skip to footer

Наемайки “Кохинор Инженеринг” ЕООД за строителен надзор на Вашия обект вие не получавате само мнението на нашите специалисти. Ние се грижим изцяло за изграждането на Вашия обект.

Дейността е обезпечена и с необходимия персонал по ръководство и изграждане на обектите. Периодично се провежда обучение на персонала и са сключени необходимите застраховки за отговорност на строителя. Дружеството носи пълна гаранция за изпълнението на своите обекти.

Направи запитване