Skip to content Skip to footer

Проектиране

“Кохинор Инженеринг” ЕООД  предлага на своите клиенти проектиране на сгради.  Дейността се осъществява от  2002 година, чрез собственика на дружеството. През годините е натрупан значителен професионален опит, инвестирани са, проектирани, построени и реализирани голям брой обекти. За този период до 2015 година, включително, са изградени над 20 броя жилищни сгради с обща разгъната застроена площ…

Строителство

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписан в Централния професионален регистър на строителя в България. Дейността си осъществява от собствения офис находящ се в центъра на гр.Варна на ул. Иван Драсов №8, офис 2. Фирмата притежава необходимите строителни активи и складова база. Дейността е обезпечена и с необходимия персонал по…

Инвестиции

Инвестиции на недвижими имоти Основния регион, в който дружеството осъществява дейността си е гр.Варна, а строежите са в трета, четвърта и пета категория жилищни сгради. Обектите които са изпълнени представляват жилищни и смесени сгради находящи се в гр.Балчик, гр.Варна ул.Л-нт Минков №7, с. Болярци общ.Аврен,  ул.Роза №38, ул.Н.Бозвели №66-68, с.Здравец общ.Аврен, с.о.Ален мак №3-532, ул.Средна…

Строителен надзор

Наемайки “Кохинор Инженеринг” ЕООД за строителен надзор на Вашия обект вие не получавате само мнението на нашите специалисти. Ние се грижим изцяло за изграждането на Вашия обект. Дейността е обезпечена и с необходимия персонал по ръководство и изграждане на обектите. Периодично се провежда обучение на персонала и са сключени необходимите застраховки за отговорност на строителя.…