Skip to content Skip to footer

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписан в Централния професионален регистър на строителя в България. Дейността си осъществява от собствения офис находящ се в центъра на гр.Варна на ул. Иван Драсов №8, офис 2. Фирмата притежава необходимите строителни активи и складова база. Дейността е обезпечена и с необходимия персонал по ръководство и изграждане на обектите. Периодично се провежда обучение на персонала и са сключени необходимите застраховки за отговорност на строителя. Дружеството носи пълна гаранция за изпълнението на своите обекти. Фирмата на базата срочното, качествено и ефективно строителство завоюва име и реализира присъствие на пазара.Основната цел в развитието на дружеството е отговорност към клиента и извършваната дейност. Всичките обекти които са построени от дружеството са продадени изцяло, а доволните клиенти са довели нови такива в полза на дружеството. 

Основния регион, в който дружеството осъществява дейността си е гр.Варна, а строежите са в трета, четвърта и пета категория жилищни сгради. Обектите които са изпълнени представляват жилищни и смесени сгради находящи се в гр.Балчик, гр.Варна ул.Л-нт Минков №7, с. Болярци общ.Аврен,  ул.Роза №38, ул.Н.Бозвели №66-68, с.Здравец общ.Аврен, с.о.Ален мак №3-532, ул.Средна гора №8, к.к.Чайка, м-ст Траката, к.к.Св.Св.Константин и Елена, ул.Иван Драсов №8. Продадените от дружеството собствени самостоятелни обекти са над 300 броя, като близо една трета са на чужди граждани. Дружеството има завоювано име и развита мрежа за продажби на външния пазар.

Направи запитване