Skip to content Skip to footer
 
Сграда етаж
ОфисЕтаж ІІЕтаж ІІІЕтаж ІVЕтаж VЕтаж VІЕтаж VІІОткрито Парко МястоГараж

Строеж: ЖИЛИЩНА СГРАДА

Дата на откриване на строителна площадка: 03.07.2020 г. 

Номер и дата на разрешението за строеж: 77 /15.05.2020 г.

Точен адрес на строителната площадка: гр. Варна, ж.к..Чайка  № 98 УПИ ІІ – 191, кв. 23,  20 м.р. на гр.Варна идентификатор № 10135.2562.191

Възложител: „ВАРНА ПЛОД” АД, ЕИК 103106697 гр. Варна, ул. „Акад. Курчатов” № 1

Вид на строежа: ново строителство

Консултант /независим строителен надзор/:  “НБС -Инженеринг” ООД гр.Варна, ул. Кирил Шиваров № 1А тел.052634345

Строител /име и адрес/: „КОХИНОР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр.Варна, ЕИК: 148121386 лиценз I – TV 013446 на КСБ – ЦПРС “Прима-Строй ГПД”  ЕООД гр.Варна, ЕИК: 148109494

Технически ръководител: Таня Христова Йоргакиева гр. Варна, ул. ”Под игото”  № 59, вх. Б, ап. 8

Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа: Румен Йорданов Венков гр.Варна, ул.”Д. Дапков” 17

Планирана дата за започване работа на строителната площадка: 10.12.2020 г.

Планирана продължителност на работа на строителната площадка: 24 месеца

Планиран максимален брой работещи на строителната площадка: 30 

Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка: 10