Content Image

Наемайки “Кохинор Инженеринг” ЕООД за строителен надзор на Вашия обект вие не получавате само мнението на нашите специалисти. Ние се грижим изцяло за изграждането на Вашия обект.

Дейността е обезпечена и с необходимия персонал по ръководство и изграждане на обектите. Периодично се провежда обучение на персонала и са сключени необходимите застраховки за отговорност на строителя. Дружеството носи пълна гаранция за изпълнението на своите обекти.