Защо да изберете нас!


ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ БДС СТАНДАРТИ

Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.
Дейността по стандартизация включва процесите на разработване, одобряване, издаване и прилагане на стандартите, като се спазват общопризнатите основни принципи и правила за работа на стандартизацията.


СА ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ

Ефективното енергийно строителство е сигурна печалба и осигурява независимост при покачване и понижаване на енергийните разходи.


СА ИЗГРАДЕНИ ОТ ВИСОКО КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

В “Кохинор Инженеринг” ЕООД винаги се е държало на качеството на работа, затова компанията винаги работи с материали от най-висок клас. Така нашите проекти са с по-висока енергийна ефективност и по-висок клас на строителство.

За Нас

Content ImageContent Image“Кохинор Инженеринг” ЕООД е търговско дружество създадено с цел проектиране, строителство, реализация и инвестиции на недвижими имоти. Компанията функционира под формата на инвеститор и строител или само като строител в зависимост от договореностите си по различните обекти. Дейността се осъществява от  2002 година, чрез собственика на дружеството. През годините е натрупан значителен професионален опит, инвестирани са, проектирани, построени и реализирани голям брой обекти. 

Прочети още

Next Previous Клиентите за нас

Нашето обещание като архитекти и конструктори е винаги да строим нашите сгради за нашите клиенти, така винаги можем да предложим най-добри цени с най-високо качество на работа!

Нашите партньори

Client
Client
Client
Client
Client