Skip to content Skip to footer

KOHINOR - Вашият нов дом!

Проектиране, строителство, реализация и инвестиции на недвижими имоти

0 +
Реализирани проекта
0 +
Подобекта
кв.м.

Kohinor Ви предлага:

Висококачествена реализация на Вашите проекти. Осъществяваме пълен контрол - от проектирането до края на строителството.

Проектиране

Строителство

Инвестиции

Строителен надзор

Търсите ли качествен и достъпен имот?

"Кохинор Инженеринг ЕООД"

е търговско дружество създадено с цел проектиране, строителство, реализация и инвестиции на недвижими имоти. Компанията функционира под формата на инвеститор и строител или само като строител в зависимост от договореностите си по различните обекти. Дейността се осъществява от 2002 година, чрез собственика на дружеството. През годините е натрупан значителен професионален опит, инвестирани са, проектирани, построени и реализирани голям брой обекти.

Защо да изберете нас?

  • ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ БДС СТАНДАРТИ

Стандартизацията е дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, чрез които се постига оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. Дейността по стандартизация включва процесите на разработване, одобряване, издаване и прилагане на стандартите, като се спазват общопризнатите основни принципи и правила за работа на стандартизацията.

  • СА ВИСОКО ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ

Ефективното енергийно строителство е сигурна печалба и осигурява независимост при покачване и понижаване на енергийните разходи.

  • СА ИЗГРАДЕНИ ОТ ВИСОКО КАЧЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ

В “Кохинор Инженеринг” ЕООД винаги се е държало на качеството на работа, затова компанията винаги работи с материали от най-висок клас. Така нашите проекти са с по-висока енергийна ефективност и по-висок клас на строителство.

Новости от Kohinor

Изграждане на бъдещето: Четири иновационни тенденции, които оформят еко строителството
Европейските сгради са получавали пълна промяна на енергийната ефективност, както и множество иновативни, зелени строителни технологии са перфектни инструменти за работа.

Нашето обещание

като архитекти и конструктори е винаги да строим нашите сгради за нашите клиенти, така винаги можем да предложим най-добри цени с най-високо качество на работа!